VISION ÖSTERHAMNEN

Vision Österhamnen

"Hjärtat av skärgården!"
En enkel och effektiv utveckling av Vaxholm som levande hamnstad


Introduktion

Vaxholm har varit skärgårdens mittpunkt i 500 år.  Så är det till många delar än idag, men numera är Vaxholm otillgängligt för dem som passerar med fritidsbåt. Det är svårt att stanna till för att äta lunch, handla eller gå iland för att göra ärenden om man kommer till Vaxholm med båt.

 

I denna presentation visas hur Vaxholms östra kajer kan öppnas upp genom enkla åtgärder för bättre tillgänglighet. Oavsett om man kommer från sjön eller från land kan Vaxholm bli mer välkomnande, rikt och levande.

 

Stora delar av Vaxholms kajer står inför omfattande renoveringsarbeten inom en snar framtid. De föreslagna åtgärderna i ”Vision Österhamnen” är framtagna och utformade för att ligga i linje med Vaxholms olika styrdokument och kommer inte att innebära några stora infrastruktursatsningar för kommunen.

Vision Österhamnen är framtagen av Gulf Vaxholm med stöd av flera lokala företagare.

Responsen på vår vision har varit överväldigande positiv från alla håll, från näringslivet, från Vaxholms politiska partier, från privatpersoner och organisationer. 

Tack för ert stora stöd, intresse och era synpunkter! ☀️ 

Visionen består av:
1.
en ny besökshamn med flytande pontonbryggor.
2.
ett ökat utbud för fritids- och yrkesfartyg.
3.
ett förbättrat promenadstråk.
4.
att Kronudden utvecklas.
Läs mer om allt här nedanför ↓


Österhamnen idag
Ineffektiv och ovälkomnande
➣Passerande båtar har ingen möjlighet att lägga till förutom i den nu alltför trånga gästhamnen. Besökare har därmed svårt att gå upp för att uträtta ärenden, handla eller äta i staden.

➣Kajen i Kastellsundet används idag mest av stillaliggande fartyg.

➣Det finns endast en allmän toalett på hela sträckan från hotellet till hembygdsgården.

➣Planen söder om kvarteret Tullbommen är ej inbjudande trots att det är en både central och vacker del av Vaxholm.

➣Området öster om kvarteret Tullbommen är helt avstängt för allmänheten trots att det är kommunens mark.

➣Promenadstråket längst med kajen blir avbrutet när man kommer till Kronudden.

➣Vattenskotrar har ingen möjlighet att angöra Vaxholm alls.
Österhamnen börjar vid Kronudden och sträcker sig ner till Hotellhörnan.


1.
Flytande besökshamn
Behovet av att kunna gå iland i Vaxholm för att göra snabba ärenden är stort. Att enkelt kunna lägga till vid långsidesplatser skulle öka Vaxholms attraktivitet.

Om vi skulle jämföra den nuvarande gästhamnen med en campingplats/långtidsparkering, så skulle den nya flytande hamnen motsvara en korttidsparkering.

Kastellsundet är sedan tidigare ett lågfartsområde vilket är utmärkt för att kunna lägga ut besöksbryggor.

Sedan en tid är Kastellsundet även utprickat av Sjöfartsverket som hamnområde.

-Färjeläget framför Strandgatan 9 påverkas inte.

-De stillaliggande fartygen som idag tar upp platsen läggs mer effektivt utmed kajen och/eller fördelas till Söderhamnskajen.

-Under nattetid skulle Waxholmsbåtar kunna ligga längs bryggorna mot kajen.

Utökad service

Vi vill vara ledande i skärgården på tillgänglighet och service, detta medför att Vaxholm befäster sin roll som skärgårdens huvudstad. För att det ska vara möjligt måste fler pontoner läggs ut.

Septiktömning

Inom Vaxholms kommun finns idag endast två tömningsanläggningar för septiktankar (vid Estlandskajen samt i gästhamnen). Båda de tömningsanläggningarna är svårtillgängliga, vilket medför att många väljer att släppa ut sitt avfall rakt ut i vattnet istället.
Gulf vill göra det enkelt att tömma sin septiktank på rätt sätt och därmed bidra till en friskare och renare skärgård. Tömningsanläggningen skulle då kunna vara bemannad från april till november.
Att skapa en förbättrad möjlighet att tömma sin septiktank på rätt sätt skulle även falla i linje med kommunens fokusområde för miljöarbete.

Miljöstation

För fritidsbåtar kan det vara svårt att bli av med t.ex. gammal olja, kemikalier och båtbatterier. Detta leder till all sorts nedskräpnining i skärgården. En miljöstation i Gulfs försorg skulle vara en enkel åtgärd för att få båtfolket att slänga farligt avfall på rätt sätt.

Kommunalt färskvatten

Även från den nya bryggan ska man kunna fylla på sin vattentank. Grundvattennivåerna på öarna längre ut i skärgården har blivit lägre med åren, och på många öar har fyllning av båtars vattentankar förbjudits. Att kunna erbjuda kommunalt vatten till fritidsbåtar blir en allt viktigare service att tillhandahålla.

Moderna drivmedel

Efterfrågan av nya bränslesorter har ökat under senare år. Detta medför att fler cisterner och pumpar krävs för att kunna möta upp detta.

Elbåtsladdning

Elbåtar kan idag inte ladda i Vaxholm, det vill vi ändra på!

Förbättrat promenadstråk
Idag

Gångtrafikanter som är på väg norrut längs kajen kommer fram till vägbommen där Kronudden börjar. Härifrån måste man korsa vägen, som på somrarna är hårt trafikerad, i höjd med Magasinet. Det är lätt att missa batteriet samt de fina småhuskvarteren om man bara leds in längst bilvägen till Norrhamnen. Planen söder om kvarteret Tullbommen känns idag otillgänglig.

Framtid

Gångtrafikanter som är på väg norrut längs kajen kommer till Kronudden där de lätt kan gå in på planen söder om Tullbommen. Här finns toaletter och bänkar samt en mindre kiosk. Här finns även områdeskartor och tydlig skyltning till Magasinet, Batteriet, Norrhamnen och Hembygdsgården.
Gångtrafikanter som fortsätter norrut leds via ett nytt gångstråk innanför parkeringsplatserna in till mitten av Cronhamnsplan, därifrån hittar de lättare in till Batteriet via Cronhamnsgata och även till Norrhamnen.

Kronuddens utveckling

Genom att öppna upp kommunens mark för allmänheten, anlägga nya toaletter och en kiosk kan Kronudden få nytt liv och bli en mötesplats för både båtfolket och besökare från land. En oas mitt i Vaxholms stadskärna.

Visualisering av Kronudden i framtiden.

Idag är det många som missar denna del av Vaxholm. Den är nämligen inte inbjudande. Få besökare går in på planen trots att det är en väldigt fin och pittoresk miljö. Härifrån bjuds en vacker vy över kastellet och här kan man även få en gedigen inblick i skärgårdens rika båtliv.

Toaletter och kioskbyggnader skulle byggas i klassisk stil för att framhäva Vaxholms historia.
Inom området finns även ett flertal y-bomsplatser och möjlighet att lägga ut en vattenskoterponton.

Kronudden idag.
Sammanfattning

Förbättrat promenadstråk längs österhamnskajen.

Fler bryggor för att möta efterfrågan av ökad service för fritidsbåtar och yrkestrafik.

Kronudden öppnas upp för allmänheten. 

Vid framtagandet av Vision Österhamnen har vi utgått från:

-Översiktsplan VAXHOLM 2030

-Vaxholms stads Blåplan 2017-2030

-Naturvärdesbedömning av Vaxholms kustvatten 2014

-Program för utveckling och förnyelse av Vaxholms kajer 2015

-Fritidsbåtarnas ökade behov av service

-Det lokala näringslivets behov och önskemål

-Riksintresset

-Vaxholms detaljplan

 

Vision Österhamnen
"Hjärtat av skärgården!"
En enkel och effektiv utveckling av Vaxholm som levande hamnstad
VAXHOLM
Läs mer om oss här →